Trinity Karlstad

AKTUELLT

2019-03-20

årsmöte

läs mer

2017-12-13

bra present/bröllopsgåva

 I Malagiri bor hundratals familjer ännu bor i plåtskjul. Många har förlorat hoppet om en framtid och barnen är hårt drabbade. Av den anledningen driver vi ett projekt att börja bygga upp byn igen – utan en riktig bostad är det svårt att få ett fungerande liv.

läs mer

Kvinnoprojekt

Hjälp till självhjälp – gör skillnad 

Kvinnorna i byn Malagiri, Nepal är upptagna av att skaffa mat för dagen. Det finns inte plats för initiativ och kraft att tänka framåt, när vardagen handlar om överlevnad. 

Under generationer har krig och fattigdom utplånat kunskaper som exempelvis hantverk. 

Ideella föreningen Trinity Karlstad vill inspirera kvinnorna byn, därför byggdes ett särskilt rum för att utveckla hantverkskunskaper och skapa möjligheter till egen försörjning. Kunskap leder till ökat självförtroende och kan på sikt skapa självständiga entreprenörer, som också skapar jobb åt andra. 

Under några år har unga kvinnor i byn fått lära sig läsa och skriva av skolans rektor. Så småningom introducerades stickning, med tanke på att finna former för egen försörjning. Vinsten ville kvinnorna lägga i en gemensam kassa, för nya inköp till verksamheten. Genom donation inköptes symaskiner och föreningen bekostar ett års sömnadsutbildning för tolv kvinnor. 

Vi behöver ditt bidrag för att förbättra, utveckla och stödja kvinnornas hjälp till självhjälp betala in ditt bidrag på bg 127-1519

Malagiri byns kvinnor har kvällskurs i stickning! 

Sömnadskurs för 12 kvinnor